Η απεντόμωση περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής (έντομα δημόσιας υγείας) αλλά και οικονομικής σημασίας σε ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους. Αυτές οι ενέργειες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος απεντόμωσης, απαλλάσσοντας το χώρο ενδιαφέροντος από κάθε είδος ανεπιθύμητου εντόμου όπως κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, κοριούς, ψύλλους, σκνίπες, μυρμήγκια, τσιμπούρια, ακάρεα, σκορπιούς, αράχνες, σφήκες κ.α. Αναλαμβάνουμε την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας απομακρύνοντας πιθανές εστίες μόλυνσης και ενδεχόμενου κινδύνου από έντομα – φορείς παθογόνων τα οποία δύναται να προκαλέσουν ασθένειες (κουνούπια), αλλεργικές και δερματολογικές αντιδράσεις (ψύλλοι, κοριοί, ακάρεα) ή ακόμα και δηλητηριάσεις (κατσαρίδες, σκορπιοί, αράχνες, σφήκες). Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την καταπολέμηση εντόμων οικονομικής σημασίας τα οποία προκαλούν ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα (σιτηρά, ζυμαρικά, όσπρια, καπνό, ξηρούς καρπούς κ.α.) και ξύλινες κατασκευές (έργα τέχνης, εικόνες, σκεπές, πατώματα, κουφώματα, έπιπλα κ.α.).

Ανάλογα με το είδος της προσβολής που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ύστερα από επιθεώρηση του χώρου, ταυτοποίηση των εντόμων-στόχων και εντοπισμό των πιθανών εστιών ανάπτυξης, επιλέγουμε την καταλληλότερη μέθοδο απεντόμωσης. Οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι :

Υπολειμματικος ψεκασμός υπό χαμηλή πίεση
Αποτελεί την πιο συνηθισμένη μέθοδο. Με τη χρήση ψεκαστήρα διοχετεύεται το εντομοκτόνο διάλυμα στις επιφάνειες όπου τα έντομα – στόχοι περπατούν, επικάθονται ή φωλιάζουν. Η εφαρμογή της μεθόδου είναι απολύτως ασφαλής για τον άνθρωπο αλλά και τα ζώα, όταν πραγματοποιείται από εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα συνεργεία και πάντοτε υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου επιστήμονα. Τα εντομοκτόνα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται τυγχάνουν έγκρισης από το Υπ.Α.Α.Τ. για χρήση σε κατοικημένους χώρους αλλά και σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι άοσμα, δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις και δεν αφήνουν λεκέδες στις επιφάνειες όπου εφαρμόζονται.

Ψυχρή εκνέφωση
Αποτελεί εξειδικευμένη εφαρμογή κατά την οποία το εντομοκτόνα διάλυμα διαχέεται με τη χρήση ειδικής συσκευής υπό μορφή νέφους (μέγεθος σταγόνας 20-80 microns) σε όλες τις επιφάνειες και τις λεπτομέρειες τους (σχισμές). Το μικρό μέγεθος της σταγόνας επιτρέπει την εναπόθεση της δραστικής ουσίας όχι μόνο στις εξωτερικές επιφάνειες, αλλά και την διείσδυση σε απρόσιτα μέρη όπου κρύβονται ή φωλιάζουν τα έντομα – στόχοι εξασφαλίζοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η ψυχρή εκνέφωση είναι μια εντυπωσιακά αποτελεσματική εφαρμογή γιατί δεν απαιτείται να διέλθει το έντομο-στόχος από την ψεκασμένη επιφάνεια καθώς το εκνέφωμα φθάνει στο χώρο φωλεασμού του. Όπως και για τη προηγούμενη μέθοδο, τα εντομοκτόνα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται τυγχάνουν έγκρισης από το Υπ.Α.Α.Τ. για χρήση σε κατοικημένους χώρους αλλά και σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι άοσμα, δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις και δεν αφήνουν λεκέδες στις επιφάνειες όπου εφαρμόζονται.

Εφαρμογή Gel
Ακόμη μια εξειδικευμένη εφαρμογή απεντόμωσης η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για τη καταπολέμηση της ψιλής κατσαρίδας (κατσαρίδα της κουζίνας, γερμανική κατσαρίδα) αλλά και των μυρμηγκιών. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή απαγορεύεται (χώροι παρασκευής επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος) ο υπολειμματικός ψεκασμός. Με τη μέθοδο αυτή γίνεται τοποθέτηση δολώματος υπό μορφή σταγόνας σε επιλεγμένα σημεία απο όπου τα έντομα-στόχοι περνούν ή φωλιάζουν. Ένα απο τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι πως μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και την ώρα που ο χώρος ενδιαφέροντος βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα (ΤΠ 18) για χρήση σε ευαίσθητους χώρους (κουζίνες, παρασκευαστήρια), άοσμα, μη τοξικά και ασφαλή για ανθρώπους και κατοικίδια ζώα. Η δραστική ουσία του σκευάσματος μεταφέρεται σταδιακά σε ολόκληρο το πληθυσμό του εντόμου-στόχου εκμεταλευόμενο το φαινόμενο της τροφάλλαξης, του κανιβαλισμού και της κοπροφαγίας. Το γεγονός αυτό καθιστά τη μέθοδο αυτή πολύ αποτελεσματική και ικανή να εξοντώσει το σύνολο του πληθυσμού των εντόμων-στόχων δίνοντας ποσοστό θνησιμότητας έως και 100%.

Υποκαπνισμός (fumigation)
Ο υποκαπνισμός είναι μια πολύ εξειδικευμένη εφαρμογή και εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια προσβολή από ξυλοφάγα έντομα ή έντομα αποθηκών σε ιδιαίτερα προϊόντα ή χώρους. Η καταπολέμηση των εντόμων-στόχων γίνεται με τη χρήση καπνογόνων σκευασμάτων. Τα καπνογόνα εντομοκτόνα σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης καπνοποιούνται παράγοντας ένα τοξικό αέριο το οποίο διαχέεται και διεισδύει σε όλους τους χώρους, ακόμη και στα πιο απρόσιτα σημεία (ακόμη και στους πόρους των επιφανειών) και σε συγκεκριμένη συγκέντρωση είναι θανατηφόρο για όλα τα στάδια ανάπτυξης των εντόμων. Ο χώρος στον οποίο γίνεται μια τέτοια εφαρμογή θα πρέπει να είναι πλήρως στεγανοποιημένος ώστε το αέριο να καταλάβει όλο του τον όγκο στην απαιτούμενη συγκέντρωση και για τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να ολοκληρωθεί με αποτελεσματικότητα η εφαρμογή. Μια εφαρμογή υποκαπνισμού διέπεται από αυστηρές προϋποθέσεις και θα πρέπει να πραγματοποιείται αυστηρά υπό την παρουσία και επίβλεψη του υπεύθυνου επιστήμονα γεωπόνου. Ο χώρος σφραγίζεται και απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν για όσο διαρκεί η εφαρμογή. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι αδειοδοτημένα από το Υπ.Α.Α.Τ. και η μέθοδος είναι ασφαλής εφόσον τηρούνται οι αυστηρές προδιαγραφές που ισχύουν για αυτήν.