Η απολύμανση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες για την διασφάλιση της υγιεινής όλων των ευαίσθητων χώρων. Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος απολύμανσης – μικροβιοκτονίας μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, μειώνοντας το επίπεδο του μικροβιακού φορτίου σε χώρους όπου συνωστίζονται πολλά άτομα (νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, γυμναστήρια, καφετέριες, κοινόχρηστες τουαλέτες κ.α.), σε παρασκευαστήρια και χώρους επεξεργασίας τροφίμων και γενικά όπου μπορεί να υπάρχουν παράσιτα. Επιπρόσθετα θα πρέπει απαραιτήτως να πραγματοποιείται απολύμανση μετά από μυοκτονία ή απεντόμωση όταν υπήρχε αυξημένο φορτίο παρασίτων. Η απολύμανση γίνεται με την εφαρμογή απολυμαντικών σκευασμάτων τα οποία θανατώνουν κάθε παθογόνο οργανισμό με τον οποίο έρχονται σε επαφή (ιοί, βακτήρια, μύκητες) είτε με ψεκασμό είτε με εκνέφωση. Τα απολυμαντικά σκευάσματα τυγχάνουν έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. και τα καθαριστικά είναι ελεγμένα από το Γ.Χ.Κ. (Γενικό Χημείο του Κράτους).