Τα τρωκτικά είναι ο υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Μεταδίδουν στον άνθρωπο ασθένειες όπως η λεπτοσπείρωση, η πανώλη, η χολέρα, η φυματίωση, η τριχινέλλωση, ο τυφοειδής πυρετός, η σαλμονέλλωση κ.α., είναι φορείς διάφορων παθογόνων όπως ψύλλοι, ψείρες και τσιμπούρια. Πέρα από τις ζημιές που προκαλούν από την κατανάλωση προϊόντων, τα μολύνουν με τα περιττώματα, τα ούρα και τις τρίχες τους καθιστώντας τα επικίνδυνα και ακατάλληλα για κατανάλωση. Επιπρόσθετα προκαλούν μεγάλες ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις καταστρέφοντας καλωδιώσεις (κίνδυνος πυρκαγιάς), πλαστικά, ξύλινα, ελαστικά και άλλα υλικά. Τα τρωκτικά λόγω της μεγάλης προσαρμοστικής τους ικανότητας και ανάλογα με το είδος τους ζουν και αναπτύσσονται σε πολλούς και διάφορους χώρους οι οποίοι σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα (υπόνομοι, κτήρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αγροί κ.α.). Σε αυτούς τους χώρους καταφεύγουν σε κάθε είδους κρυψώνες όπως ντουλάπια, βιβλιοθήκες, συρτάρια, ηλεκτρικές συσκευές, πατάρια, ξύλινα πατώματα κ.α.

Με τη μυοκτονία προωθούμε τη λήψη προληπτικών μέτρων προκειμένου να μην υπάρξει είσοδος τρωκτικών στο χώρο ενδιαφέροντος, εξασφαλίζουμε τη καταπολέμηση τους σε περίπτωση εισόδου σε αυτόν και προβαίνουμε στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την αποτροπή επαναμόλυνσης. Απαραίτητα βήματα για την υλοποίηση μιας μυοκτονίας είναι η επιθεώρηση των χώρων ενδιαφέροντος, η προληπτική λήψη μέτρων που θα δυσκολέψουν την διαβίωση των τρωκτικών σε περίπτωση εισόδου (καθαριότητα & υγιεινή του χώρου, μέτρα αποκλεισμού εισόδου κ.α.), η δημιουργία ζωνών αποτροπής εισόδου, εξωτερικά με τη χρήση δολωματικών σταθμών, η δημιουργία δικτύου παγίδων πολλαπλής σύλληψης εντός του χώρου ενδιαφέροντος, η τακτική παρακολούθηση και καταγραφή των ευρημάτων και τέλος η λήψη των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών (αν απαιτούνται). Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις εφαρμογές μυοκτονίας είναι οι δολωματικοί και οι παγίδες πολλαπλής σύλληψης. Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται εξωτερικά των κτηρίων και περιέχουν το μυοκτόνο σκεύασμα, το οποίο δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τα τρωκτικά καθώς είναι αγκυρωμένο σε αυτούς. Διαθέτουν οπές για την είσοδο των τρωκτικών, δίνουν την αίσθηση της φωλιάς στα τρωκτικά ώστε να καταναλώσου ν επιτόπου το γεύμα, παρέχουν προστασία στο δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες αυξάνοντας την διάρκεια δράσης του, αποτρέπουν την πρόσβαση σε αυτό μικρών παιδιών και ζώων και ταυτόχρονα διατηρούν το χώρο καθαρό. Οι δολωματικοί σταθμοί είναι ασφαλείας καθώς διαθέτουν ειδικό κλειδί για το άνοιγμα τους. Οι παγίδες πολλαπλής σύλληψης τοποθετούνται εντός των κτηρίων όπου απαγορεύεται η τοποθέτηση δολωματικών σταθμών και παγιδεύουν τα τρωκτικά στο εσωτερικό τους όπου τοποθετείται ειδική κολλητική επιφάνεια η οποία είναι εμποτισμένη με τροφοελκυστικά για τα τρωκτικά.

Όσον αφορά στα μυοκτόνα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται, αυτά είναι δολώματα υψηλής ελκυστικότητας, μη ανιχνέυσιμα, βραδείας δράσης (3 – 10 ημέρες) και μεγάλης αποτελεσματικότητας (ένα γεύμα αρκεί). Χρησιμοποιούνται αιμολυτικά γ’ γενιάς, τα οποία αναστέλλουν την ικανότητα πήξης του αίματος και ταυτόχρονα αυξάνουν την διαπερατότητα των αιμοφόρων αγγείων, προκαλώντας εσωτερικές αιμορραγίες και τελικώς τον θάνατο του τρωκτικού. Στην αρχή τα τρωκτικά νιώθουν κούραση και ανορεξία, η οποία εξελίσσεται σε απάθεια και τελικά σε θάνατο και σύμφωνα με την γνώμη πολλών ειδικών, χωρίς πόνους. Με την χρήση αιμολυτικών γ’ γενιάς, τα τρωκτικά που πεθαίνουν μουμιοποιούνται και δεν εμφανίζονται δυσάρεστες οσμές. Όλα τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται διαθέτουν την απαραίτητη άδεια κυκλοφορίας από το Υπ.Α.Α.Τ. για χρήση σε κατοικημένους χώρους.